Trước khi sử dụng trang wed của trường, bạn hãy đọc nội dung về quyền riêng tư dưới đây.

Các bạn sử dụng trang wed của trường, có nghĩa là bạn đã hiểu và đồng ý.

1. Tên gọi của trường

Trường Nhật ngữ Tokyo Hirogari

2. Bảo hộ thông tin cá nhân

Trường Nhật ngữ Tokyo Hirigari chúng tôi sẽ tuân thu pháp luật về thông tin cá nhân, đồng thời sẽ cố gắng hết sức bảo vệ các thông tin cá nhân quan trọng mà các học viên đã cung cấp.

3. Về vấn đề thu thập thông tin cá nhân.

Tại trường chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân theo phương pháp công bằng và hợp pháp. Khi lấy thông tin cá nhân của học viên thông qua trang wed này, chúng tôi sẽ nêu rõ mục đích thu thập và địa chỉ các bạn cần liên hệ. Xin lưu ý rằng các đường link hay những trang mà không thuộc quản lý của trường thì chúng tôi không đảm bảo chính sánh bảo mật.

4. Về vấn đề sử dụng thông tin cá nhân.

Tại trường chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân có được trong phạm vi cần thiết để phục vụ mục đích kinh doanh. Tuy nhiên điều này sẽ không được thực hiện nếu không được sự đồng ý của người đó trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật.

5. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân đã thu thập được cho bên thứ 3. Tuy nhiên ngoại trừ các trường hợp sau đây.

① Có sự đồng ý của học viên.

② Trường hợp học viên và trường có sự đồng ý về sử dụng chung thông tin cá nhân.

③ Trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng như yêu cầu từ bên cảnh sát.

④  Trong trường hợp chịu sự điều chỉnh của pháp luật.

6. Quản lý hợp lý thông tin cá nhân.

Tại trường của chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức các thông tin  cá nhân thu thập được khi không còn cần thiết để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân.

7. Sửa đổi chính sách về bảo mật thông tin cá nhân.

Trường chúng tôi theo thời gian sẽ có thay đổi và cải chính lại chính sách về bảo mật thông tin cá nhân. Khi thay đổi chúng tôi sẽ đăng mới lại trên trang chủ của trường.

<Nơi liên hệ>

Trường Nhật ngữ tokyo Hirogari(công ty cổ phần Kangaruuzu)

〒194-0013
4-7-12 Haramachida, Machida-shi, Tokyo Tầng 2 Tòa nhà Car Saiko số 2

ĐT: 042-850-9917 (đại diện)

Giờ làm việc  9: 00-17: 30 (không tính ngày nghỉ cuối tuần và các ngày lễ cuối năm, lễ tết)