Cảm ơn vì các bạn đã có quan tâm tới trường Nhật ngữ Tokyo Hirogari.


Nội dung các bạn liên hệ sẽ được trường đăng tải với phương châm bảo về thông tin cá nhân, nếu không có sự đồng ý của bạn chúng tôi sẽ không đăng tải, tiết lộ cho bên thứ ba. Thông tin chi tiết bạn vui lòng tham khảo mục chính sách quyền riêng tư.

  Tên
  (bắt buộc)

  Furigana
  (bắt buộc)

  Mail
  (bắt buộc)

  Tên công ty 

  Số điện thoại (bắt buộc)

  Nội dung cần liên hệ
  (bắt buộc)

  Màn hình hiển thị chưa được hiển thị. Chúng tôi gửi đi những nội dung bên trên có được không?
  Vâng.
  Vâng.