Tổng quát.

Mặc dù bạn có bằng JLPT đi chăng nữa、nếu như bạn không có cơ hội sử dụng thì khả năng tiếng Nhật của bạn cũng kém đi. Bạn không tự tin để giao tiếp bằng tiếng Nhật、bởi vì bạn không thể sử dụng tiếng Nhật, nên bạn muốn học để cải thiện giao tiếp, đây là khóa học giao tiếp dành cho những bạn muốn mài giũa khả năng giao tiếp. Đây là khóa học giao tiếp mà các bạn có thể luyện tập giao tiếp cùng với giáo viên người Nhật, bạn càng mắc nhiều lỗi sai thì khả năng giao tiếp của bạn càng cao. Hãy cùng chúng tôi học và trao đổi về các chủ đề và vấn đề ở Nhật Bản.

Đối tượng.

Trình độ nhập môn đến sơ cấp:
Các học viên từ mới bắt đầu cho đến trình độ năng lực tiếng N4.

Trình độ trung cấp trở lên:
Các học viên có trình độ năng lực tiếng nhật N3 trở lên.

Đặc trưng.

Hỗ trợ học tập:
Kết hợp E-learning, đưa ra các bài tập và hỗ trợ luyện tập.

Lớp học theo trình độ:
Chúng tôi sẽ kết hợp tổ chức các lớp học phù hợp theo trình độ của học viên. Cùng rèn luyện mài giũa với các bạn cùng trình độ, hướng tới mục tiêu cùng nhau tiến lên các trình độ cao hơn.

Xem video giờ học:
Bạn có thể xem lại bài học bao nhiêu lần tùy thích bằng cách xem video bài học. Bạn cũng có thể đặt câu hỏi cho giáo viên hướng dẫn.

Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học:
Chứng chỉ hoàn thành sẽ được cấp cho những người đã hoàn thành mỗi lớp học dựa trên kết quả về tỷ lệ chuyên cần, bài tập và bài kiểm tra. Nhất định nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học nhé.

Thời gian lớp học

1 lần 60 phút

Nhập môn~sơ cấp       20:00~21:00(giờ Nhật Bản)

Trình độ trung cấp trở lên      21:00~22:00(giờ Nhật Bản)

Số lượng giờ học / thời gian của các lớp

Tuần 2 lần

Nhập môn~sơ cấp    3 tháng

Trình độ trung cấp trở lên     6 đến 9 tháng

Tiền học phí mỗi khóa học

Phí nhập học ¥ 10,000               
Học phí theo tháng ¥ 11,440(Bao gồm thuế)

※ Học phí trên không bao gồm giáo trình.

Thời hạn đăng ký (thanh toán)/ phương pháp thanh toán.

Về thời hạn đăng ký (thanh toán) :
học viên cần phải thực hiện trước 1 tuần trước ngày khai giảng, nên vui lòng thực hiện đúng quy định.

Học viên có thể thanh toán bằng :
thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán tại combini.

Cách thức tham gia khóa học.

Kiểm tra trình độ(miễn phí)

Các lớp học sẽ được tổ chức theo cấp độ, vì vậy cần phải đăng ký kiểm tra trình độ.
Để đăng ký kiểm tra trình độ, học viên cần đăng ký vào trang “Tokyo Hirogari E-learning” (miễn phí).

※ Việc kiểm tra trình độ không quyết định được việc học viên có nhập học hay không.

STEP
1

Thông báo về kết quả kiểm tra trình độ

Chúng tôi sẽ thông báo về kết trả kiểm tra trình độ của học viên.

Chúng tôi sẽ thông báo cho học viên về các lớp học có thể học và thông tin chi tiết về các lớp học、trong trường hợp học viên muốn tham gia, chúng tôi sẽ tiến hành đăng ký tạm thời cho học viên.

※ Nếu không đủ số lượng tối thiểu của một lớp thì lớp học sẽ không được tổ khai giảng.

STEP
2

Xem thực trạng không khí lớp học (miễn phí).

Thực trạng lớp học xem tại đây.

STEP
3

Đăng ký khóa học và thanh toán.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về quyết định mở khóa học、vì vậy hãy chọn và đăng ký lớp học của học viên.

Bạn cần thanh toán học phí trước một tuần

STEP
4

Bắt đầu khóa học.

Sau khi thanh toán khóa học sẽ có hướng dẫn về địa chỉ của Zoom.

STEP
5

【Những điều cần chú ý】

(1) Khi chuyển tiền học phí, học viên vui lòng thanh toán học phí với tên của chính học viên.
(2) Học viên vui lòng thanh toán phí chuyển khoản ngân hàng.
(3) Trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số tiền trên hóa đơn và số tiền học viên đã gửi, học viên cần phải đóng thêm phần chênh lệch sau khi nhập h

Liên lạc với chúng tôi qua điện thoại042-850-9917Giờ làm việc 9: 00-18: 00 [Không tính Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ]

Liên lạc với chúng tôi qua maill