Gửi tới các bạn học viên ( THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ )

Cám ơn bạn tham gia khóa học của Trường Nhật ngữ Tokyo hirogari chúng tôi. Để nâng cao hiệu suất hỗ trợ học viên chúng tôi có sự thay đổi như bên dưới đây về hạn thanh toán học phí từ ngày 1 tháng 5. Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này nhưng rất mong các bạn hiểu và thông cảm.

Nếu có thắc mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới phòng giáo vụ của trường để được giải đáp. Đối với những trường hợp thanh toán tự động qua thẻ trên hệ thống WisdomBase thì sẽ không có thây đổi về kỳ hạn thanh toán.

【Thay đổi về hạn thanh toán học phí】

<Sau khi thay đổi> Trước khi khai giảng 5 ngày làm việc

Ví dụ:Ngày khai giảng: mùng 2 tháng 6 (thứ 5)  

Ngày thanh toán học phí: ngày 26 tháng 5 (thứ 5) 

<Trước khi thay đổi> Trước khi khai giảng 3 ngày làm việc