Trường Nhật ngữ Tokyo Hirogari là gì.

Trường Nhật ngữ Tokyo Hirogari cung cấp chương trình giáo dục tiếng Nhật online cho những người muốn học tiếng Nhật ở ngoài Nhật Bản, và những người sống ở Nhật Bản, có thị thực làm việc trong kỳ nghỉ, hoặc có thị thực lưu trú ngắn hạn tại Nhật Bản.

  • Các học viên đang sống ở nước ngoài nhưng muốn học tiếng nhật Onlime.
  • Các học viên không thể đi Nhật nhưng muốn học tiếng Nhật online do giảng viên người Nhật dạy.
  • Các học viên đến Nhật làm việc trong kỳ nghỉ nhưng muốn vừa làm việc vừa học tiếng Nhật. Hay muốn trải nghiệm văn hóa Nhật.
  • Học viên đến Nhật làm việc trong thời gian nghỉ  nhưng muốn trau dồi khả năng nghe và nói tiếng Nhật để có thể tìm công việc tốt hơn hiện tại.
  • Vì đang làm việc tại Nhật nên muốn cùng đón gia đình sang đoàn tụ, muốn cho người thân học tiếng Nhật để không gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt.
  • Muốn học tiếng Nhật sử dụng trong môi trường công ty Nhật.
  • Hiện các học viên đang học tại các trường đại học, trường nghề nhưng muốn đỗ trong các kỳ thi năng lực tiếng Nhật để tìm việc làm.
  • Muốn có thể đọc được thư thông báo từ trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, trung học, cấp ba thông báo về tình hình của con mình.
  • Đang nuôi dạy con ở Nhật, đang khó khăn trong vấn đề khác biệt văn hóa.
  • Muốn có thể giao tiếp với người Nhật.

Chúng tôi sẽ giúp các học viên kể trên có thể nói tiếng Nhật một cách trôi chảy trong giao tiếp, kết nối mọi người thông qua giao tiếp, điều này sẽ giúp các học viên có cuộc sống ở Nhật ngày càng trở lên phong phú.

Các bạn có muốn học cùng với các bạn có cùng mục đích tại trường Nhật ngữ Hirogari không nào?

Đặc tính giáo dục của trường

Chúng tôi cung cấp cơ hội học tập về chương trình giáo dục thực tiễn để có thể luyện tập tiếng Nhật sử dụng trong cuộc sống .

Đặc tính 1 vừa sử dụng ICT , chúng tôi sẽ dạy kỹ lưỡng cho từng người một.
Đặc tính 2 Học viên có thể học tiếng Nhật tùy vào mục đích của mình.
Đặc tính 3 Chúng tôi cung cấp các cơ hội học tập thông qua sự tham gia hoạt động xã hội xã hội, chẳng hạn như tham gia vào các sự kiện địa phương và các nhóm tình nguyện.
Đặc tính 4 Trong khi học học viên có thể trải nghiệm văn hóa Nhật. Có các khóa học về văn hóa Nhật Bản.

Học tập tương tác lẫn nhau

Cải thiện kỹ năng giao tiếp
Cùng các bạn cùng lớp, hợp tác với nhau và đối thoại để  vượt qua các bài tập.

Sự hiểu biết lẫn nhau và sự cộng sinh.
Thông qua quá trình hợp tác với  người khác để thực hiện bài tập, chúng ta sẽ phát triển khả năng hiểu các giá trị  quan khác nhau và tạo ra các giá trị quan mới.

Hỗ trợ học tiếng Nhật gần gũi với mỗi học viên

Chúng tôi sẽ lắng nghe kỹ lưỡng mục đích học tiếng Nhật của mỗi học viên và hỗ trợ học tập hướng tới việc thực hiện mục đích đó.

Giao lưu cộng đồng, hoạt động ngoại khóa

Tham gia các hoạt động tại địa phương như các hoạt động giao lưu và tham gia các sự kiện. Từ chuẩn bị đến thực hiện, học viên sẽ chủ động tiến hành các hoạt động để nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình. Ngoài ra, chúng tôi sẽ bồi dưỡng, trau dồi để học viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội và tự mình hiện thực hóa mục tiêu.